Quất tết đẹp tại Hà Nội – Mã cây: AB002

 Nguồn gốc: Nhật Tảo/Tứ Liên
✪ Loại quất: Quất lùm
✪ Chiều cao cây: 2,4 (m)
✪ Đường kính tán lớn nhất: 1,5 (m)
✪ Đường kính chậu: 90 (cm)

✪ Hotline: 0948 850 388 – 0968 57 5737