Đào Nhật Tân – Mã cây: AA072

0

 Nguồn gốc: Nhật Tân 100%
✪ Loại Đào (màu hoa): Bích đào 
✪ Chiều cao cây: 2,5 (m)
✪ Đường kính gốc: 20 (cm)
✪ Đường kính tán lớn nhất: 1,5 (m)
✪ Đường kính chậu: 80 (cm)

✪ Hotline: 0948 850 388 – 0968 57 5737