Địa điểm cho thuê quất tết uy tín tại Hà Nội

Giá Bán: Liên hệ
✪ Loại Quất: Dáng thông 
✪ Nguồn gốc: Tứ Liên
Chiều cao cây: 2-3 m
Hotline: 0948 850 388 – 0968 57 5737