Đào Nhật Tân – Mã cây: AA110

0

 Nguồn gốc: Nhật Tân 100%
✪ Loại Đào (màu hoa): Bích (đỏ)
✪ Chiều cao cây: 1,8 (m)
✪ Đường kính gốc:   20 (cm)
✪ Đường kính tán lớn nhất:  1,5 (m)
✪ Đường kính chậu:  80 (cm)

✪ Hotline: 0948 850 388 – 0968 57 5737

Mã: AA110 Danh mục: