Bán quất thế tết đẹp tại đẹp tại Huyện Thanh Trì- Hà Nội

Quất Dáng Thông – MS: B3-000-2
( Miễn phí vận chuyển) 
✪ Loại quất:  Dáng Thông
✪ Nguồn gốc: Tứ Liên 
Chiều cao cây: 1.5-1.8m