Bán quất tết bon sai tại quận Hoàn Kiếm- Hà Nội

Quất Bon Sai – MS: B4-000-1
( Miễn phí vận chuyển) 
✪ Loại quất:  Quất bon sai 
✪ Nguồn gốc: Tứ Liên 
Chiều cao cây: 1-1.5m