Đào Nhật Tân – Mã cây: AA013

0

 Nguồn gốc: Nhật Tân 100%
✪ Loại Đào (màu hoa): Bích đào 
✪ Chiều cao cây: 2,1 (m)
✪ Đường kính gốc: 15 (cm)
✪ Đường kính tán lớn nhất: 2 (m)
✪ Đường kính chậu: 60 (cm)

✪ Hotline: 0948 850 388 – 0968 57 5737

Mã: AA014 Danh mục: